Persondata

 

Dataansvarlig Vendsyssel Friskole
Pladsen 1
9870 Sindal
Tlf: 20 33 94 20
Mail: info@vendsyssel-friskole.dk
CVR nr: 33548036
Kontaktperson vedrørende
persondatabeskyttelse Skoleleder
Tlf: 51 64 94 51
Mail: skoleleder@vendsyssel-friskole.dk
Formål Almindelig skoledrift herunder
  elev- og personaleadministration
Kategorier af registrerede Der behandles oplysninger om følgende
kategorier af registrerede personer:
1) Nuværende elever
2) Tidligere elever
3) Forældre/værger
4) Ansatte
5) Tidligere ansatte
6) Ansøgere
7) Bestyrelsesmedlemmer
8) Skolekredsmedlemmer
Oplysninger som behandles 1) Identifikationsoplysninger Ja
2) Oplysninger vedr. ansættelsesforholdet Ja
     til brug for administration
3) Race eller etnisk oprindelse Nej
4) Politisk, religiøs, filosofisk overbevisning Nej
5) Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold Nej
6) Helbredsoplysninger, genetisk data Ja
7) Biometrisk data mhp. Identifikation Nej
8) Seksuelle forhold Nej
9) Strafbare forhold Ja

 

3_Datastrømsanalyse