Undervisningens kendetegn

Fællesskab, faglighed og fine udfoldelsesmuligheder

Fællesskab

På Vendsyssel Friskole ser vi elevernes trivsel som udgangspunkt for god læring. Skal du lære dansk, matematik, engelsk eller et andet fag, skal den enkelte opleve tryghed og gode relationer, så trivselsbarometeret står højt.

Vi har derfor fokus på at skabe og bibeholde gode relationer eleverne i mellem, men også mellem eleverne og de voksne. Desuden må undervisning også gerne være både spændende og sjov.

Fællesskab og respekt for hinandens synspunkter udvikles også gennem morgensamlinger og fredagssamling, der afrundet ugen, før der er weekend.

Faglighed

På Vendsyssel Friskole er vores udgangspunkt i de faglige, lovmæssig krav, der er gældende for den offentlige skole – Fælles Mål. Alle eleverne tilbydes desuden det vejledende timetal.

Dette betyder, at vi står mål med, hvad der kræves i folkeskolen og tilbyder det der foruden i en god ramme med færre elever på hvert hold og i en anerkendende ånd.

Fine udfoldelsesmuligheder

På Vendsyssel Friskole har vi valgt at prioritere 4 pejlemærker: Tidlig sprogindlæring – hånd, krop og natur – it og medier – det musiske element.

Disse elementer skaber en varieret og spændende undervisning, men er også et udtryk for, at vi er bevidste om, at børn lærer forskelligt.

Tidligt sprog betyder eksempelvis, at børn fra 0. klasse lærer engelsk – dog på en sjov og legende måde. Normalt begynder engelsk i 1. klasse i den offentlige skole. Tysk begynder vi på allerede fra 5. årgang.

Hånd, krop og natur er et pejlemærker, hvor vores undervisningen så vidt muligt inddrager en praktisk dimension, kropslig udfoldelse og naturen som undervisningsrum.

IT og medier inddrages som redskaber i elevernes i læringsprocesser, i deres kommunikation og ved præsentationer.

Det musiske element er et vandmærke på Vendsyssel Friskole og kommer til udtryk blandt andet til udtryk gennem morgensamling, fredagssamling, dramatiske opførsler.