Indskrivning eller flytning til Vendsyssel Friskole

Ønsker du at indmelde dit barn på Vendsyssel Friskole, skal du indledningsvis udfylde formular som er i linket herunder. Skolen vil herefter tage stilling til ansøgningen, og indkalde til en samtale, som vil tage afsæt i:

  • Hvad vil det sige at gå på en friskole?
  • Hvilke værdier har Vendsyssel Friskole?
  • Hvad kan I forvente som forældre, og hvilke forventninger har vi til Jer?
  • SFO og bus

Denne samtale med skoleleder finder sted for at forældre og elever kan høre om skolen, og når det er relevant i forhold til elevens alder også om SFO. Da vi tager hånd om den enkelte ved at bygge et stærkt skole-hjem samarbejde, er det vigtigt for os, at begge parter kender de gensidige forventninger, dette samarbejde bygger på.

Vi tilstræber derfor ud fra ovenstående proces, at eleven får en god start på skolen, og at forventningerne indfries.

Fripladstilskud

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af skolepengene.
For mere information, kontakt skolens kontor på tlf. 20 33 94 20
Luk menu