Personale

Mads Vejen

Skoleleder

Tlf. 51 64 94 51

Bettina Rædkjær Lauritzen

Souschef, lærer og læse-vejleder

Underviser i dansk, kristendom, historie og idræt. 

Anja Uggerhøj

Lærer og matematikvejleder

Underviser i matematik, idræt og H/D. 
Har foruden undervisning en funktion som tillidsrepræsentant.

Louise Jensen

Lærer

Underviser i dansk, samfundsfag, idræt, valgfag, engelsk og billedkunst.

Benthe Kongsbak-Wøldike

Lærer og matematikvejleder

Underviser i fagene matematik, fysik/kemi og geografi. 

Mette Nielsen

Lærer

Underviser i fagene dansk, engelsk, hjemkundskab og kristendom.

Leif Hein

Musikskolelærer/vikar

Underviser i klaver, guitar, trommer, ukulele m.m.

Pædagoger

Lillian Wiis Kristensen

Pædagog

Uddannet pædagog med speciale i børn og unge. Efteruddannelse i neuropædagogik. I skoledelen tilkoblet 6.-7. kl. som støttepædagog.   SFO i eftermiddagstimerne. 

Lisette Skovsmose

Pædagog

Uddannet pædagog med speciale i mennesker med sociale problemer. SFO i eftermiddagstimerne. I skoledelen som pædagogisk støtte både på enkelte børn og i hele klasser. 

Helle Lykke Pedersen

Pædagog

Uddannet pædagog med speciale i børn og unge. Er i skoledelen i 0.-1. klasse hvor jeg fungerer som pædagogisk støtte, og i SFO som vikar. 

Teknisk og administrativt personale

Vakant

Pedel & Buschauffør

Annika Uggerhal

Skolesekretær

Jeg arbejder primært på skolens kontor, men jeg tager også imod SFO-børnene om morgenen.

Hans Erik Høyer Hansen

Buschauffør

Irena Qvist

Rengøring

Kim Konrup

Pedel & Buschauffør

Reparationer og vedligehold af bygninger og inventar samt drift og koordinering af kørsel med skolens bus. 

Luk menu