Personale

Mads Vejen

Skoleleder

Tlf. 51 64 94 51

Bettina Rædkjær Lauritzen

Souschef

Underviser i dansk, kristendom, historie og idræt. Derudover er jeg souschef og læsevejleder.

Anja Uggerhøj

Lærer

Underviser i matematik og idræt.
Har foruden undervisning en funktion som tillidsrepræsentant.

Louise Jensen

Lærer

Underviser i dansk, samfundsfag, idræt, valgfag, engelsk og billedkunst.

Kamilla Krag Andersen

Lærer

Underviser i Natur & Teknologi, geografi, dansk, materiel design, historie og kristendom. Har foruden funktion som AKT lærer.

Bjørn Behr

Lærer

Underviser i fagene tysk, musik og kor

Camilla Liljenberg

Lærervikar

Underviser i fagene engelsk, historie, dansk, billedkunst og matematik 

Benthe Kongsbak-Wøldike

Lærer

Underviser i fagene matematik, fysik/kemi og geografi. 

Mette Nielsen

Lærer

Underviser i fagene dansk, engelsk, hjemkundskab og kristendom.

Pædagoger

Bjørn Knudsen

Pædagog

Uddannet pædagog og arbejder i SFO’en og er også med i skoledelen som ekstra støtte, både i hele klasser og på enkelte børn.

Lisette Skovmose

Pædagog

Uddannet pædagog med speciale i mennesker med sociale problemer. 

Liniefag;  værksted, natur og teknik. 

Uddannet praktikvejleder. 

Teknisk og administrativt personale

Knud-Erik Sørensen

Pedel & Buschauffør

Reparationer og vedligehold af bygninger og inventar samt drift og koordinering af kørsel med skolens bus. 

Annika Uggerhal

Skolesekretær

Jeg arbejder primært på skolens kontor, men jeg tager også imod SFO-børnene om morgenen.

Irena Qvist

Rengøring


Ulla Merete Wulff

Biblioteksansvarlig

Close Menu