Prisliste pr. 1. januar 2019

 

Taksterne opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

1. barn (yngste) 2. barn 3. barn
Skole 950 525 150
SFO (0.-3.kl.) 800 450 150
SFO-busbørn (kun på skoledage) 200 200 200
Miniklub 800 800 800

 

SFO/miniklub i skolens ferier
Der tilbydes pasning af de børn, som ikke har mulighed for at holde ferie.

Tilmelding af 1 barn Tilmelding af øvrige børn
SFO pr. uge 200 100
SFO pr. dag 50 25
Miniklub pr. uge 200 200
Miniklub pr. dag 50 50

Indmeldelsesgebyr
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på alle børn. Det første barn som indmeldes betaler 950 kr
det næste barn 525 kr og øvrige børn opkræves 150 kr.

Bus
Skolens private busordning koster 300 kr. pr. måned, dog er juli og december betalingsfrie.
Der betales fuld pris for 2 børn og halv pris for øvrige børn.

Der er mulighed for at gå i SFO fra endt skoledag til bussen kører hjem for kr. 200 pr. måned.

Udflugt/lejrskole
Udflugt til Fårup Sommerland inden sommerferien betales med skolepengene 1. juni – 100 kr
Lejrskolebetaling opkræves hvert år i perioden januar til april – Se lejrskolepolitikken

Søskendetilskud (gælder IKKE SFO i skolens ferier)
Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever med mindre søskende
i privat eller kommunal børnehave/dagpleje får også rabat. Har en familie et barn i skolen og
et barn i børnehave/dagpleje opkræves taksterne for 2. barn hos os.

Fripladstilskud
Der kan søges om nedsættelse af forældrebetalingen hver år i juni måned.
Ansøgningsskema og fordelingsnøgle bliver sendt på mail i maj måned.

Udmeldelse
Børn kan udmeldes med 1 måneds frist til den 1. i en måned på skolens kontor.

Luk menu