Principper for skole-hjem samarbejdet på Vendsyssel Friskole

Skolen vil gerne give dit barn den bedst mulige skolegang. I skolelovens § 1 står, at skolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene.
Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at det kan lykkes. Samarbejdet må bygge på gensidig respekt og tillid til, at begge parter vil barnet det bedste.

INGEN er fejlfrie, hverken forældre eller lærere. Derfor er det vigtigt, at problemer løses i åben og konstruktiv dialog. Skolen og forældrene har hver deres opgaver i forbindelse med at give barnet den bedst mulige bagage med i livet. Det efterfølgende er baseret på skolens erfaringer med, hvordan forældre kan give skolen de bedste forudsætninger for at løse sin del af opgaven.

Skolen kan bedre opfylde sin opgave:

1. Hvis eleven møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat. Det vil sige:
– at barnet er udhvilet
– at barnet har haft en rolig morgen
– at barnet har fået morgenmad
– at barnet har medbragt madpakke og frugt
– at barnet er velforberedt

2. Hvis eleven er opdraget til selvstændighed og ansvarlighed. Det vil sige:
– at barnet udviser ansvarlig social opførsel
– at barnet tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog

3. Hvis forældrene deltager i en konstruktiv dialog med skolen. Det vil sige:
– at forældrene er parat til at vurdere en sag fra flere sider
– at forældrene henvender sig hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme
– at forældrene viser deres påskønnelse. Lærere har også brug for at mærke, at forældrene ser det gode arbejde, der bliver udført både i hverdagen og ved særlige lejligheder
– at forældrene bakker op om skolens ordensregler

4. Hvis forældrene hjælper barnet med at holde orden i skoletasken. Det vil sige:
– at der altid er blyanter, viskelæder m.v. i penalhuset
– at idrætstøjet medbringes, når der er idræt
– at checke for sedler, samt at melde tilbage til tiden til møder m.v.

5. Hvis forældrene bakker positivt op om barnets skolegang. Det vil sige:
– støtter barnets læring med bl.a. lektiehjælp, hvis barnet ikke kan selv
– at forældrene har realistiske forventninger til deres barn
– at forældrene deltager i møder og arrangementer og dermed viser engagement og interesse for barnets hverdag i skolen
– at forældrene læser skolens informationer

6. Hvis skolen respekteres som et uddannelsessted for eleverne. Det vil sige:
– at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse
– at interesser og evt. erhvervsarbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
– at enhver fritagelse fra undervisningen overvejes grundigt

7. Hvis forældrene tager medansvar for klassen som helhed, herunder dens sociale
liv. Det vil sige:
– at forældrene er parat til at samarbejde med klassens øvrige forældre om fælles normer
– at forældrene tager et medansvar for eleverne vedrørende seksualoplysning, rygning, alkohol og andre rusmidler.
– at forældrene tager et medansvar for børnenes adfærd

 

Close Menu