Skolebestyrelsen

Vendsyssel Friskole er en selvejende institution med egen bestyrelse valgt af hhv. skolens forældrekreds og skolekreds. Bestyrelsen og ledelsen har det overordnede ansvar for skolens daglige drift og udvikling, og da der ikke er en kommunal skoleforvaltning at referere til, er vejen mellem brugere og beslutningstagere kort. Skolens ledelse har ansvaret for den pædagogiske ledelse og udvikling.

Ar være en fri skole betyder, at vi indenfor visse fastsatte rammer har frihed til at drive vores skole, som vi finder bedst. Men med friheden følger også medansvaret, idet de to begreber er hinandens forudsætninger.

Bestyrelsen består af pt. af 7 medlemmer.

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder pr. år. Udover bestyrelsen deltager skolelederen og en medarbejder- repræsentant i møderne. Andre kan tilfordnes ad hoc.

At lade sig vælge ind i bestyrelsen betyder at man kommer meget tæt på skoledriften og bliver en del af løsningen af en række spændende opgaver.

Luk menu