Skolens hverdag

Skoledagen starter kl. 8.00, og fra mandag til torsdag starter dagen ved fælles morgensamling. Her er fortællingen og sangen i centrum. De enkelte klasser står for morgensamlingen én uge ad gangen. Der fortælles fx en historie, en rejse, en hobby eller et emne tages op, og eleverne har derved medbestemmelse omkring det konkrete indhold.

Fra tid til anden inviterer vi også folk ude fra til at holde morgensamling. Fredag afholdes der fredagssamling, hvor vi slutter ugen af med vigtige informationer og en sang inden vi siger “god weekend”.

Efter fortællingen synger vi månedens sang

Luk menu