Udmeldelse

Såfremt skoleforløbet fra 0-9 kl. ønskes afbrudt, sker det ved en skriftlig udmeldelse af eleven på en udmeldelsesblanket, som kan findes på siden her. Denne afleveres udfyldt til skolelederen. Skolelederen afholder herpå en udmeldelsessamtale med forældrene om årsagen til udmeldelsen, og om hvordan, skolegangen er forløbet på Vendsyssel Friskole.

Der er en måneds udmeldelsesfrist fra den 1. i hver måned. (eks. udmeldelse afleveres 17. august, så træder udmeldelsen i kraft 1.oktober og betaling afsluttes).

Klik her => Udmeldelsesblanket

Luk menu