Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) findes over hele landet. De tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge.

UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

På Vendsyssel Friskole samarbejder vi med uu-vejleder Susanne Olesen.

Susanne kan træffes på:

tlf.: 41 93 76 40

Mail: susanne.olesen@hjoerring.dk

Luk menu