Værdier

I SFO’en lægger vi vægt på at have orden og struktur. Mange børn føler tryghed, når de overordnende rammer er struktureret og forudsigelige. Samtidig er vi, som personale, af den overbevisning, at jo mere orden, struktur og planlægning der er, jo mere tid bliver der til aktiviteter sammen med børnene.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og forsøger at møde barnet, hvor det er. Ud fra dette tilbyder vi aktiviteter, der interesserer barnet, udfordrer barnet og samtidig giver barnet mulighed for at udtrykke tanker, følelser og behov.

Vi vægter omsorgen højt. Vi ønsker at børnene skal føle sig trygge og føle sig ”hjemme”, som også vægtes i skolen. Vi ønsker at alle SFO’ens værdier er synlige i hverdagen.

Vi har valgt at have fokus på følgende værdier:

 

Luk menu